If you want to achieve things in life, you’ve just got to do them, and if you’re talented and smart, you’ll succeed.

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2013

Domdomsoft Manga Downloader 5.0.3 - Phần mềm download truyện tranh hàng đầu Link bài viết: Domdomsoft Manga Downloader 4.9.4 - Phần mềm download truyện tranh hàng đầu Nguồn: SoftSo1.Com

Manga Downloader là một trình dễ sử dụng - ứng dụng cho phép bạn tải về manga yêu thích của bạn. Chương trình này đi kèm với một bộ sưu tập ấn tượng liên kết để tải manga về , vì vậy nó thường chỉ mất một vài giây trước khi thực sự bắt đầu quá trình tải . Giao diện trực quan, với một trình đơn thả xuống để cho phép người dùng chọn các trang web mà họ muốn tìm kiếm cho các tập manga yêu thích . Có một hộp tìm kiếm rất tốt, cùng với một danh sách để hiển thị tất cả nội dung truyện tranh được tìm thấy trên các trang web được lựa chọn.

Bên cạnh sự tải về, người dùng cũng có tùy chọn để đọc các nội dung trực tuyến, đổi tên một tập phim đặc biệt hoặc đánh dấu nó để tải về sau. Sau khi tập tin được tải về trên máy tính của bạn, có nhiều tính năng có sẵn, bao gồm một công cụ chuyên dụng để mở ra với người đọc manga . 
LINK DOWN PM


http://adf.ly/OqY1y
hoặc
http://adf.ly/OqYXg

Phần mềm này yêu cầu phải có net 2.0

Nguồn: SoftSo1.Com 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét